Leader of the Month

our top leaders

Leaders of the Month Awards

Vipin Vijay Nair

2010-11

Uma Parvathy

2011-12

Manu Singh Dang

2011-12

Abhishek Gupta

2011-12

Yasar Ahmed

2011-12

Jithu Mathew

2011-12

Suraj Nair

2011-12

Sathia Chakrapani

2011-12

Sajal Bhatija

2012-13

Rachna R Kumar

2012-13

Amit Sharma

2012-13

Mridul Gharia

2012-13

Anunay Agarwal

2012-13

Prakul Gupta

2012-13

Fincy Francis

2012-13

Gincy Thomas

2012-13

Utkarsh Agarwal

2012-13

Saurabh Chowdhury

2013-14

Gayathri Devi

2013-14

Aakash Chandran

2013-14

Vineesha Chelani

2013-14

Natnetra Sharma

2013-14

Sanya Bhutani

2013-14

Garima Baghel

2013-14

Priscilla Abraham

2013-14

Siddharth Jain

2014-15

Kanak Joshi

2014-15

Aditi Jain

2014-15

Prince Khandelwal

2014-15

Alka Rao

2014-15

Kritika Chauhan

2014-15

Utkarsh Srivastava

2014-15

Archita Vats

2015-16

Shivam Sharma

2015-16

Prabhu K Singh

2015-16

Sahil Taneja

2015-16

Akshay Kumar

2016-17

Prachi Aggarwal

2016-17

Neha Tewari

2016-17

Megha Aggarwal

2016-17

Aditya Saxena

2017-18

Amit Soni

2017-18

Avinash Singh

2017-18